Yat Sigortası


Yat sigortası konusunda sigorta şirketleri verecekleri temel güvenceler açısından iki dayanağa sahiptir. Bunlardan biri Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayımlanan tekne poliçesi genel şartları, diğeri Londra Sigortacılar Enstitüsü’nün yayımladığı tekne klozlarıdır. Bu iki dokümana uyarak, sigorta şirketleri yat sigortası poliçesi ile şu güvenceleri vermektedirler:

Yatın, fırtına, çarpma veya karaya oturma ve benzeri bir tehlike ile karşılaşması ve deniz kazası geçirmesi
Yatın deniz korsanlarının saldırısına uğraması ve bu yüzden hasar görmesi
Yatta yangın çıkması ve yatın bu yüzden hasar görmesi
Yatın, yıldırım düşmesi, deprem ve volkanik patlama gibi doğa olayları yüzünden hasar görmesi
Yata bir hava aracının çarpması yüzünden yatta bir hasar meydana gelmesi
Yukarıda sayılanlar dışında, yatın sahibinin ya da işletenlerin özen göstermiş olmalarına rağmen, aşağıda sayılan durumlarda ortaya çıkan hasarlar da güvence altında kabul edilir.
Yata, kumanya, yakıt, bazı ekipman ve makineler alınırken veya yat içinde yerleri değiştirilirken ya da yattan indirilirken meydana gelen hasarlar
Yatta bir patlamanın olması
Yatın kaptanının ya da yatta çalışanların kötü niyetli davranışları yüzünden meydana gelen hasarlar
Yatın veya üzerindeki yardım botlarının çalınması
Yata veya yardım botlarına güvenli bir şekilde bağlanmış olmasına rağmen, dıştan takma motorların çalınması
Yata veya yatın bağlı olduğu yere zorla girilerek, dıştan takmalı motorların veya bazı makinelerin çalınması